Tour XI – Sirnitz-Faak/See-Kreuzen

TOUR XI – Sirnitz-Faak/See-Kreuzen
A – Patergassen: Billa 
B – Hochrindl: Biker-Gasthof Treffpunkt
C – Sirnitz
D – Villach Mariagailerstr: Frierss Feines Haus
E –  Faak am See: Bikerstop Arneitz
F – Villach Bleibergstr:  Gasthof Jedermann
G – Kreuzen
H – Döbriach
I –  Wiedweg: Wiedwegerhof

 Ziel hinzufügen – Optionen anzeigen